Vituscollege

Vituscollege

Ruimte voor groei

Op onze prachtige campus ga je voor Bèta, Global, Sport of Art. Er zijn vier ruimtes: een bètagebouw voor beginnende wetenschappers, gymzalen met grote sportvelden, het cultuurgebouw Art en ons hoofdgebouw Global, van waaruit we de wereld ontdekken. Op het Vitus krijg je alle gelegenheid jezelf te ontwikkelen.

“Word jij een echte Vitaan?
Art, Bèta, Global en Art:
op het Vitus is er
voor iedereen plaats!”

Op het Vitus is er voor iedere leerling ruimte voor groei. Dat zie terug op  onze prachtige campus met zijn vier ruimtes: een bètagebouw voor beginnende wetenschappers, het sportgebouw met gymzalen en grote sportvelden, het cultuurgebouw Art en ons hoofdgebouw Global, van waaruit we de wereld ontdekken. Maar de leerling heeft ook figuurlijk de ruimte, omdat hij of zij op het Vitus alle gelegenheid krijgt zichzelf te ontwikkelen in een veilige en ambitieuze leeromgeving. Alle leerlingen met een gymnasium-, atheneum- of havo-advies zijn van harte welkom op het Vituscollege.

Profileringen en STEAM

In het eerste leerjaar maak je op het Vituscollege kennis met alle vier onze profileringen: je krijgt in iedere periode twee uur per week Bèta, Sport, Global of Art in je profileringsruimte (atheneum en atheneum/havo) of je socratesuren (gymnasium). Zo ontdek je welke profilering bij je past. In het tweede jaar kies je voor één van de vier profileringen en wanneer je echt wil uitblinken in je gekozen profilering, kan je in het derde jaar een meesterproef doen.

Wat onze profileringen extra bijzonder maakt, is dat we met de STEAM-methode werken. STEAM staat voor Science, Technology, Engineering, Art en Mathematics. Je werkt in een groep aan een challenge op het gebied van Bèta, Sport, Global of Art. De challenge begint altijd met de vraag ‘hoe kunnen we’, bijvoorbeeld: ‘Hoe kunnen we een zo lang mogelijke knikkerbaan maken?’ Je onderzoekt je vraagstuk via de wetenschappelijke methode en ontwerpt met je nieuwe inzichten een slimme knikkerbaan die zo lang mogelijk is. Zo werk je aan belangrijke vaardigheden én leer je door het zelf te doen.

Volop mogelijkheden!

Op het Vitus hebben we drie soorten brugklassen: havo/atheneum, atheneum en gymnasium. De brugperiode duurt  voor alle leerlingen twee jaar: de klas, de docenten en de mentor blijven zoveel mogelijk hetzelfde. Op atheneum en gymnasium is extra aandacht voor de wetenschap: het Vitus is een WON-school met nadruk op onderzoekend leren. De meeste vwo-leerlingen stromen door naar de universiteit. Voor havoleerlingen is HavoToBe ontwikkeld. ToBe is een afkorting van Toepassingsgericht en Betekenisvol onderwijs. Havoleerlingen worden voorbereid op het hbo, maar kunnen bijvoorbeeld ook doorstromen naar het atheneum. Met onze uitstekende examenresultaten ligt de wereld aan je voeten.

Veilig en vertrouwd

Op het Vitus vinden we het belangrijk dat iedereen erbij hoort en dat elke leerling in een veilige omgeving kan leren. Dat kan alleen als iedereen respectvol met elkaar omgaat. We besteden daaraan veel aandacht en hebben duidelijke regels. In de eerste klas besteden we in de mentorles veel aandacht aan positieve groepsvorming. Met succes: het Vitus is een school met een super goede sfeer.

Leren kun je leren

Op het Vituscollege gaan we er vanuit dat leren een vaardigheid is die je kunt aanleren. Wij besteden dus extra aandacht aan het leren leren. Er is veel aandacht voor studievaardigheden en vindt een leerling een vak lastig, dan is er extra hulp. De docenten begeleiden de leerlingen om ze meer regie over het eigen leren te geven.

Volop extra’s

  • profileringen Bèta, Sport, Global en Art in de onderbouw
  • STEAM-onderwijs
  • excursies en buitenlandse reizen
  • Cambridge Engels
  • Meesterproef in Bèta, Sport, Global of Art
  • kunst & cultuur
  • bewegen, sport en maatschappij (BSM) in de bovenbouw
Het Vituscollege is onderdeel van stichting Volant, waarde(n)vol onderwijs.