Aanmeldtraject

Aanmeldtraject

In Nederland hanteren alle scholen dezelfde planning voor het aanmelden voor de middelbare school. In de klas besteedt je juf of meester veel aandacht aan de overstap naar de middelbare school en krijg je op vaste momenten een advies. De middelbare scholen zorgen ervoor dat je kennis kan komen maken en je aan kunt melden.

In deze tijdlijn schetsen we voor jou
hoe het aanmeldtraject eruit ziet:

Timeline image-0

Tussen 10 en 31 januari 2024

Je ontvangt een voorlopig schooladvies
van je juf of meester uit groep 8.

Timeline image-1

Tussen 31 januari en 24 maart 2024

Bezoeken van open dagen, informatieavonden en
lesjesmiddagen om sfeer te proeven bij de verschillende
middelbare scholen.

Timeline image-2

Tussen 15 en 24 maart 2024

Je ontvangt je definitieve schooladvies van je juf of
meester uit groep 8 voor de middelbare school.

Timeline image-3

Van maandag 25 t/m zondag 31 maart 2024

Aanmelden bij de middelbare school van je keuze met
een officieel basisschooladvies.
Scholen kijken daarbij niet naar de volgorde van aanmelding.

Timeline image-4

Dinsdag 2 april 2024

Vaste lotingsdag. Scholen die loten lichten vanaf 15:00 uur
de ouders en basisscholen in over de uitslag van de
loting.

Timeline image-5

Woensdag 3 april 2024

Aanmelden bij de tweede keuze school voor leerlingen
die zijn uitgeloot. Hierbij geldt WEL de volgorde van
aanmelding.

Timeline image-6

Tussen 4 en 12 april 2024

Je ontvangt een bevestiging van plaatsing
van je nieuwe middelbare school.

Schooladvies

Middelbare scholen laten leerlingen toe op basis van het schooladvies van de basisschool. De basisschool kijkt daarbij naar je hele schoolloopbaan, niet alleen naar het laatste jaar. De basisschool geeft in het schooladvies aan welk type voortgezet onderwijs het beste bij je past. Daarbij kijkt de school onder andere naar:

  • je aanleg en talenten
  • je leerprestaties
  • je ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode
  • je concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen
  • de uitslag van je doorstroomtoets

Schooladvies bijstellen

Het kan zijn dat er uit de doorstroomtoets een ander advies volgt dan het voorlopige schooladvies. Bijvoorbeeld: je school heeft als voorlopig advies vmbo-tl/mavo gegeven, maar uit je doorstroomtoets komt een havo-advies. Meestal verandert je school het advies dan. Alleen als je school echt kan aantonen dat het beter is om het advies niet te veranderen, dan blijft het hetzelfde.

Passend onderwijs

Sommige leerlingen hebben een specifieke onderwijsbehoefte en extra ondersteuning nodig op school. Om ervoor te zorgen dat die leerlingen net als alle andere leerlingen naar het voortgezet (regulier) onderwijs kunnen, is er de Wet Passend Onderwijs. De school heeft in een ondersteuningsprofiel aangegeven wat de mogelijkheden en voorzieningen zijn die school heeft om te voorzien in de benodigde extra ondersteuning. Heb je extra ondersteuning nodig, dan kunnen je ouders bij de school aangeven welke ondersteuning dit precies is. De school kijkt dan of in de voor jouw gewenste ondersteuning goed kan worden voorzien. Kan de school dat zelf niet of niet voldoende, dan kan de leerling contact opnemen met het samenwerkingsverband (Qinas) en wordt er samen met school, ouders en leerling gezocht naar waar dit wel mogelijk is. Dit zodat de leerling die wat extra ondersteuning nodig heeft dat ook daadwerkelijk krijgt. Kijk voor meer informatie hierover op de website van Qinas.

Loting

Scholen die meer aanmeldingen krijgen dan dat ze plaats hebben in de klas, mogen loten. In sommige gevallen mag de school ook selecteren.

  • Je kan voorrang krijgen als je broer of zus al op de school zit.
  • De school mag leerlingen evenwichtig verdelen over de afdelingen.
  • In de tweede ronde van aanmelden, bepaalt de volgorde van aanmelding mee wie er een plaats krijgt. In de eerste ronde niet.
  • De school kan leerlingen uit de buurt voorrang geven.

De loting vindt op dinsdag 2 april 2024 plaats. Als je uitgeloot bent, krijgen je ouders en je basisschool op diezelfde dag nog na 15:00 uur een e-mail daarover. In dat bericht staat ook op welke scholen in de buurt nog plaats is voor je. Je meldt je dan in de tweede ronde aan bij de school van je tweede keuze. Op dat moment geldt dat de leerlingen in volgorde van aanmelding geplaatst worden. Hou dus goed in de gaten wanneer de aanmelding weer open gaat! Je mag in dat geval het adviesformulier van de basisschool ook later inleveren.