Onderwijssoorten

Onderwijssoorten

In groep 8 krijg je van je juf of meester in januari een schooladvies voor een bepaald soort opleiding: vmbo, havo, vwo of praktijkonderwijs. Dit schooladvies wordt gebaseerd op jouw prestaties, capaciteiten, talenten en interesses. Op basis van het schooladvies kies je een middelbare school die deze opleiding aanbiedt.

Je hebt vast al gehoord over de verschillende opleidingen, maar wat houden ze eigenlijk in?

Op deze pagina geven we je er graag uitleg over.

Opleidingen op de middelbare school

Praktijkonderwijs

Ga jij straks naar het praktijkonderwijs, dan leer jij vaak het liefste door te doen. In het praktijkonderwijs word je voorbereid op een beroep in de praktijk. Je leert hoe je moet koken, voor jezelf moet zorgen als je zelfstandig woont, tuinieren, en bijvoorbeeld timmeren.

Om naar het praktijkonderwijs (pro) te gaan is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van de plaatsingscommissie (PAC) van Qinas noodzakelijk.

Menu shape
Lees meer algemene informatie over het praktijkonderwijs op de website van de rijksoverheid

Vmbo

Vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. De verschillende opleidingen binnen het vmbo duren vier jaar. Je leert hier praktische vaardigheden en algemene vakken zoals wiskunde, Nederlands en Engels. Binnen het vmbo zijn er verschillende leerwegen. Als jij straks naar het vmbo gaat, krijg je van je juf of meester uit groep 8 een schooladvies voor de leerweg die het beste bij je past:
● basisberoepsgerichte leerweg (bb);
● kaderberoepsgerichte leerweg (kb;
● gemengde leerweg (gl);
● theoretische leerweg/mavo (tl).

Binnen de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg krijg je meer praktijkgerichte vakken, die je al voorbereiden op een beroep. Hiervoor kies je vanaf leerjaar 3 voor een vmbo-profiel. Je nieuwe middelbare school helpt je straks bij het ontdekken van het vmbo-profiel dat bij jou het beste past, afhankelijk van je interesses en toekomstplannen. Denk bijvoorbeeld aan techniek, zorg en welzijn, economie of horeca, bakkerij en recreatie. Bij de theoretische leerweg, ook wel bekend als de mavo, krijg je meer theoretische vakken.

Met een vmbo-diploma kun jij straks veel verschillende richtingen op, afhankelijk van wat jij interessant vindt en waar je goed in bent. Je kunt doorstromen naar het mbo, waar je een beroepsgerichte opleiding kunt volgen. En na de theoretische leerweg/mavo is het ook mogelijk om door te stromen naar de havo.

Menu shape
Lees meer algemene informatie over het vmbo op de website van de rijksoverheid

Havo

Havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs. Een havo-opleiding duurt vijf jaar en is bedoeld voor leerlingen die na de basisschool een meer theoretische en algemene vorm van onderwijs willen volgen. Tijdens de havo krijg je vakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde en biologie. Ook wordt er veel aandacht besteed aan studievaardigheden, samenwerken en zelfstandig leren. In de bovenbouw van de havo heb je verschillende profielen waaruit je kunt kiezen:
● Cultuur en Maatschappij;
● Economie en Maatschappij;
● Natuur en Techniek;
● Natuur en Gezondheid.

Elk profiel biedt andere vakken aan, afhankelijk van je interesses en toekomstplannen. Na het halen van je havo-diploma kun je ervoor kiezen om door te stromen naar een opleiding op het hbo (hoger beroepsonderwijs) of om verder te leren op het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) om vervolgens door te kunnen stromen naar de universiteit.

Menu shape
Lees meer algemene informatie over de havo op de website van de rijksoverheid

Vwo

Het vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en de opleiding duurt zes jaar. Er zijn twee onderwijsvormen binnen het vwo, namelijk atheneum en gymnasium. Het atheneum is gericht op brede algemene ontwikkeling, terwijl het gymnasium zich daarnaast ook nog richt op de klassieke talen Latijn en Grieks.Net zoals bij de havo, kies je bij het vwo in de bovenbouw vanaf klas 4 een profiel. Je kunt kiezen uit 4 profielen:
● Cultuur en Maatschappij;
● Economie en Maatschappij;
● Natuur en Techniek;
● Natuur en Gezondheid.

Elk profiel biedt andere vakken aan, afhankelijk van je interesses en toekomstplannen. Met een vwo-diploma kun je doorstromen naar de universiteit, waar je een academische opleiding volgt. Veel vwo’ers kiezen er ook voor om verder te studeren op het hbo.

Menu shape
Lees meer algemene informatie over het vwo op de website van de rijksoverheid