Vechtstede College

Vechtstede College

Maak(t) je wereld groter!

Het Vechtstede College is een dynamische en stabiele kwaliteitsschool met onderwijs in (tweetalig) vwo, havo en mavo. Vanuit een warm maar duidelijk pedagogisch klimaat geven we ons onderwijs vorm. We zijn ambitieus, toekomstgericht, hebben hoge verwachtingen van leerlingen en bieden uitdagend en gedifferentieerd onderwijs aan.

“Op het Vechtstede College doen we er alles aan om een krachtige leeromgeving te creëren. Natuurlijk willen we kinderen een waardevol diploma laten behalen zodat wij ze een goede startkwalificatie geven voor verder studeren. Maar we zien het ook als onze taak om aandacht te besteden aan burgerschapsonderwijs en persoonsvorming. ”

Kenmerken van onze school
Al onze leerlingen en docenten werken met een Chromebook. We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat een digitaal device veel aan ons onderwijs kan toevoegen: we kunnen beter differentiëren in de klas, optimaal gebruik van de mogelijkheden van de digitale methodes en de leerlingen individueel volgen.
■  Wij bieden modern en aantrekkelijk bèta-onderwijs. Wij zijn Universumschool, doen mee aan Bètapartners en diverse wiskundecompetities.
■ Sterk in moderne vreemde talen. Alle leerlingen kunnen deelnemen aan internationale examens. Wij bieden zowel een volwaardig vwo als een volwaardig tweetalig vwo.
■ Een gevarieerd aanbod aan culturele activiteiten. In alle afdelingen bezoeken leerlingen musea, theatervoorstellingen e.d.. Verder kunnen zij meedoen aan kleinschalige culturele projecten én grootschalige evenementen als het Open Podium en ons Vechtstede Theater. Ook bieden wij vakken aan als beeldende vorming, drama, muziek, kunst en CKV (culturele kunstzinnige vorming). Het is mogelijk om examen te doen in het vak kunst (beeldend en muziek).
■ Internationale oriëntatie. Wij richten de blik van onze leerlingen nadrukkelijk naar buiten. Alle leerlingen in 3 mavo, 3 havo en 3 vwo kunnen het Anglia-examen afleggen, een internationaal erkend examen Engels. Er zijn er tal van internationale activiteiten. Wij nemen deel aan het Erasmus+-project.

Sinds 2009 zijn wij een volledig gecertificeerde tto-school. Een visitatiecommissie bewaakt elke drie jaar de inhoudelijke kwaliteit van ons onderwijs. Leerlingen tvwo leggen in het derde leerjaar het Cambridge-examen af. In het vierde tot en met het zesde leerjaar volgen de leerlingen bij Engels, naast het reguliere vwo-programma, het English A Language & Literature van het International Baccualaureate aan. Dit programma wordt met een examen afgesloten. Het Vechtstede College is voor dit onderdeel door de International Baccalaureate Organization erkend als World School.

Onze mavo-, havo- en (t)vwo-afdeling scoren alle inspectie-indicatoren bovengemiddeld, niet alleen op (examen)resultaten maar ook op- en doorstroomgegevens. Dit onafhankelijke kwaliteitsoordeel weerspiegelt wat het Vechtstede College nastreeft.: een uitstekend pedagogisch klimaat, waarin leerlingen het naar hun zin hebben en het beste uit zichzelf halen. Onze havo- en vwo-afdeling kregen het predicaat “goed” van de Inspectie van het onderwijs.

BRUGKLAS
Iedere brugklasser wordt geplaatst in een klas die aansluit op zijn of haar niveau: dit kan een dakpanklas zijn (mavo/havo of havo/vwo)  of een enkelvoudige vwo-klas. Om brugklasleerlingen te laten wennen aan het plannen en maken van huiswerk, wordt de hoeveelheid huiswerk geleidelijk opgevoerd. In de eerste schoolweek krijgen de leerlingen voor één vak huiswerk. In de week erna gaat dat naar twee, dan naar drie etc. Daarnaast is er tot aan de herfstvakantie een extra mentorlesuur over huiswerk maken en andere studievaardigheden.

# We hebben een licht en modern gebouw met uitstekende faciliteiten.
# Naast twee grote en mooie gymzalen hebben wij ook een prachtige fitnessruimte.
# Wij zijn per fiets, per trein en per bus uitstekend bereikbaar.