Montessori Lyceum Gooise Meren

Montessori Lyceum Gooise Meren

Jij maakt morgen mooier

Op het Montessori Lyceum kun je leren met je hoofd, hart en handen, zoals Maria Montessori dat bedacht heeft. Je ontwikkelt je zelfstandigheid, creativiteit en maatschappelijke betrokkenheid. Dit ondersteunt je zelfredzaamheid en past precies in wat de huidige tijd van jonge mensen vraagt. Je neemt zelf het heft in handen.

“Het Montessori Lyceum Gooise Meren is de enige school voor mavo, havo en vwo in Gooise Meren. Ons Montessorionderwijs helpt jou om morgen mooier te maken.”

Kansen voor iedereen

Het Montessori Lyceum is de eerste brede school in de gemeente Gooise Meren, met mavo, havo en vwo. We hebben een verlengde brugperiode. Bij ons krijgt iedereen dezelfde kansen en krijg je de tijd om jezelf te ontwikkelen, zodat je op het niveau uitkomt dat jou het beste uitdaagt.

We kijken ook naar de toekomst. We hebben daarom extra aandacht voor kunst en cultuur, digitale technologie en duurzaamheid, kennis die in de komende jaren steeds meer gevraagd wordt. Bij ons leer je bijvoorbeeld programmeren bij digitale technologie. Bij kunst en cultuur leer je je uitdrukken via muziek, beeldende kunst, drama en dans. Duurzaamheid komt in onze uitdagende vakoverstijgende projecten aan bod. Deze vinden plaats in de vlamweken.

Met ons Montessorionderwijs, onze verlengde brugperiode en onze pijlers kunst en cultuur, digitale technologie en duurzaamheid, krijg je op onze school de beste kansen voor jouw toekomst.

Anders dan andere scholen

Bij ons op school zien de lessen er anders uit dan op veel andere middelbare scholen. Je bent veel meer zelf aan het werk en je docent begeleidt je daarbij. Als je een taak afhebt, laat je die aftekenen in je takenboekje. Je docent heeft dus heel weinig toetsen nodig om te weten of je de stof beheerst.

Een lesdag is ook wat anders ingedeeld. Naast de gewone vaklessen heb je per dag een uur keuzewerktijd. Tijdens de keuzewerktijd bepaal je zelf aan welk vak je werkt. Aan het eind van de dag is er de mogelijkheid om op school te blijven om te werken onder begeleiding van de onderwijsassistent.

  • Huiswerkvrij (!)
  • Keuzewerktijd
  • Mogelijkheid om op school aan je taken te werken als de lessen zijn afgelopen
  • Mobiele telefoon-vrije school
  • Vlamweken met leuke projecten

Eigen keuzes maken

Het Montessori Lyceum is een school waarop je als leerling zelf kan ontdekken wat je mogelijkheden zijn, je eigen keuzes leert maken en waar je echt gezien wordt. Je krijgt de tijd om bij ons op school te groeien.

Het beste kan je onze school zelf ervaren. Kijk op de Gooise scholengids of op www.mlgm.nl voor alle momenten waarop je met onze school kunt kennismaken. Graag tot ziens!

Het Montessori Lyceum Gooise Meren is onderdeel van stichting Volant, waarde(n)vol onderwijs.