International School Hilversum

International School Hilversum

Tweetalig vwo op de International School Hilversum

Wil je voorbereid zijn op de wereld van morgen? Heb je een vwo-advies? en lijkt het je leuk om onderwijs te volgen in een internationale setting met leerlingen uit meer dan 40 verschillende landen? Dan is de tweetalige stroom op de International School Hilversum dé opleiding voor jou!

“Wij zijn een International Baccalaureate World School. De ISH een echte internationale gemeenschap waar je leert omgaan met leerlingen die een andere culturele achtergrond hebben dan jij. Binnen ons lesprogramma ontwikkel je de vaardigheden die je voorbereiden op je toekomst en een wereld die steeds sneller verandert. Engels is daarbij de voertaal.”

Tweetalig vwo

Op de Internationale School Hilversum bieden we leerlingen uit de regio (met een vwo-advies) een unieke kans om internationaal onderwijs te volgen binnen onze tweetalige vwo-stroming. In de eerste vier jaren wordt het Middle Years Programme (MYP) gevolgd, waarna een tweejarig Diploma Programme (DP) volgt. Het International Baccalaureate (IB) Diploma is gelijkwaardig aan het vwo-diploma. Na het behalen van het IB-Diploma hebben leerlingen toegang tot honderden universiteiten wereldwijd, waaronder alle Nederlandse universiteiten.

Leerlingen in de tweetalige vwo-stroming krijgen naast kernvakken als Engels, Nederlands, wiskunde, sciences en social studies ook o.a. Latijn. De voertaal op school, en in bijna alle lessen, is Engels. Ondanks dat dit misschien niet je moedertaal is, zal je hier snel aan wennen en de taal goed leren beheersen. Binnen ons lesprogramma is er veel aandacht voor de ontwikkeling van vaardigheden die leerlingen voorbereiden op hun toekomst en een wereld die steeds sneller verandert. Samenwerken, communiceren en informatie-overdracht, kritisch nadenken, onderzoek doen en creatief denken zijn enkele voorbeelden hiervan. Ict en technologie spelen hierbij ook een belangrijke rol. Op de ISH heb je niet alleen de beschikking over een laptop, maar heb je ook toegang tot een scala aan technologie dat op school aanwezig is. Zo kun je voor de ontwikkeling van projecten gebruik maken van 3D-printers, laser-cutters, green screens en verschillende software programma’s. Tijdens het wekelijkse STEAM-hour krijgen leerlingen de kans zich creatief te ontwikkelen op het gebied van Science, Technology, Engineering, Art en Music.

Learning through diversity

Wij zijn een school die “learning through diversity” omarmt. Via projecten en verschillende schoolactiviteiten werken leerlingen van de tweetalige stroom regelmatig samen met leerlingen van de internationale stroom. Tolerantie en respect voor elkaar hebben zijn belangrijke kernwaarden op school. We bieden een veilige en inclusieve leeromgeving dat kansen biedt aan al onze leerlingen om zichzelf zo goed mogelijk te ontwikkelen op zowel academisch als sociaal gebied.

Service as Action

Service as Action is een belangrijk onderdeel van het MYP (Middle Years Programme). Leerlingen zijn binnen en buiten school actief om hun steentje bij te dragen aan het welzijn van de maatschappij of lokale (school)gemeenschap. Dit jaarlijks terugkerend onderdeel van het schoolprogramma biedt de leerlingen de kans om wat geleerd is op school met eigen ogen te zien of er mee aan de slag te gaan. Tevens stimuleert het leerlingen om kritisch na te denken over alledaagse maatschappelijke (wereld)kwesties.

Activiteiten

Ter ondersteuning van het lesprogramma worden er ieder jaar veel activiteiten georganiseerd op of buiten de school. Denk bijvoorbeeld aan gastsprekers, bezoekjes aan musea, veldwerk in de nabije omgeving of (talen)excursies naar het buitenland.

De International School Hilversum is onderdeel van de scholengroep Alberdingk Thijm Scholen.
We zijn gehuisvest in een prachtig monumentaal gebouw aan de Emmastraat in Hilversum. Met een bushalte voor de deur en treinstation Sportpark op loopafstand is de school ook makkelijk te bereiken met het OV.