Groot Goylant

Groot Goylant

Vmbo met ambitie. Leren door te doen!

Ben je een doener?
In leerjaar 1 en 2 krijg je leervakken, maar ook veel doe-vakken. Daarna kan je naar een beroepsgerichte opleiding van jouw keuze. Dat kan op basis- of kaderniveau. Je hebt dan veel praktijk. Kan je theoretisch meer aan? Dan is het mavo-traject of de gemengde leerweg (met praktijk) wel iets voor jou!

“Wat past bij jou?
Wij zijn een kleine school met veel opleidingen en niveaus. We werken niet alleen aan kennis, maar ook aan vaardigheden waar je je hele leven wat aan hebt. Door de hele opleiding kijken we wat goed gaat, waar je nog hulp bij nodig hebt en wat je leuk vindt. We zorgen er samen met jou voor dat je op de plek komt die bij je past.”

De tweejarige onderbouw

In het eerste en tweede jaar zitten leerlingen met verschillende vmbo-adviezen bij elkaar in de klas. Wij nemen twee jaar de tijd om te kijken wat je kan (niveau) en wil (opleiding). Hier spelen de mentoren een belangrijke rol in. Samen met jou en je ouders bespreken we hoe het met je gaat en kijken we waar je nog ondersteuning nodig hebt. Aan het eind van het tweede jaar wordt bepaald via welke opleiding en op welk niveau je in de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) naar het examen toe gaat werken.

De bovenbouw

Naast de mavo (en de gemengde leerweg) heeft Groot Goylant de volgende beroepsgerichte opleidingen:

  • Business & Design (economie),
  • Health & Care (zorg en welzijn)
  • Information Technology (ICT)
  • Sport & Services (sport en dienstverlening)
  • Mediaschool (Media, Vormgeving en ICT)

De Mediaschool

De Mediaschool is een opleiding voor echte makers met passie voor media. Naast de basisvakken, krijg je lekker veel praktijkvakken. Alles wat te maken heeft met media en vormgeving komt aan bod: audiovisuele vormgeving zoals film, animatie, 2D- (posters en flyers) en 3D-vormgeving (verpakking), ICT en apps. De Mediaschool zit op een aparte locatie.

De start op Groot Goylant

Als je bij ons een nieuwe brugger wordt kom je in juni al een keer naar Groot Goylant om kennis te maken met je mentoren en je nieuwe klasgenoten. Na de grote vakantie start de wenperiode. Die begint met introductiedagen en duurt tot de herfstvakantie. De mentoren en de vakdocenten gaan je dan helpen je weg te vinden in de school. Zij helpen je om je plekje te vinden in de klas en te wennen aan de school, de leraren, de vakken en de lessen. Kortom, ze zorgen ervoor dat je je prettig voelt bij ons.

Begeleiding

In de onderbouw staan niet alleen theorie- en praktijkvakken op je rooster, maar ook mentoruren, studievaardigheidslessen en taal- en rekenlessen. Op deze manier werk je aan een stevige basis. Als je wilt kan je ook naar de huiswerkklas (zonder kosten). Als je moeite hebt met taal, rekenen of plannen kan je extra hulp krijgen.

Samen gezond

Op Groot Goylant willen we je ook meegeven dat gezond leven belangrijk is. Het thema gezond eten en leven komt op verschillende manieren in de vier jaren dat je bij ons bent aan de orde. In alle leerjaren sta je regelmatig in de keuken om samen een gezonde maaltijd te bedenken en te koken.

Tweetalig onderwijs

Wil je graag vloeiend Engels leren? Dan kan je naar de tweetalige/internationale afdeling. Dit is voor alle niveaus en opleidingen. Tijdens leer- en doevakken leer je op een heel natuurlijke manier Engels. Niet alleen Nederlandse leerlingen, maar ook kinderen van Engelstalige ouders of leerlingen uit het internationale onderwijs zitten in deze opleiding.

Handig met ict?

Je krijgt een eigen laptop en zo kan je nog beter aan je ict-vaardigheden werken. Dit gebeurt bij alle vakken. Vind je ict heel leuk? Dan kan je in leerjaar 3 kiezen voor een ict-opleiding. Na je vmbo-diploma kan je verder met een mbo-opleiding op onze ICT Campus. Deze kleinschalige mbo zit in hetzelfde gebouw als Groot Goylant. Via een doorlopende leerlijn word je opgeleid tot systeembeheerder of applicatie- en mediaontwikkelaar.

Groot Goylant is onderdeel van Alberdingk Thijm Scholen waarbij 18 basisscholen en 8 scholen voor voortgezet onderwijs zijn aangesloten. Door onze krachtige samenwerking kunnen we onze leerlingen mooie extra voorzieningen aanbieden om zo het onderwijs boeiender te maken.