Gooise Praktijkschool

Gooise Praktijkschool

De leerling is de maat!

Wij werken vanuit het Big Picture Learning-concept en geven zoveel mogelijk gepersonaliseerd onderwijs. Iedere leerling werkt vanuit een eigen ontwikkelingsplan dat aansluit bij zijn of haar passies, interesses, mogelijkheden en behoeften. De school heeft als motto: 'De leerling is de maat!'

“Het doel van praktijkonderwijs is leerlingen voor te bereiden op zelfstandig leven en werken in de maatschappij. Leerlingen ontwikkelen competenties op het gebied van werken, wonen, burgerschap en vrijetijdsbesteding. Op het programma staan theorievakken, praktijkvakken en stages. Het praktijkonderwijs wordt afgesloten met een diploma.”
Afbeelding 1 Gooise Praktijkschool

Animatiefilm

In deze animatiefilm leggen we uit hoe wij werken op de Gooise Praktijkschool. Van de start tot het einde en zelfs ook nog daarna.

Leren in de echte wereld

Leren doe je niet alleen op school, maar ook in de echte wereld. Leerlingen gaan die wereld in of doen levensechte opdrachten op school. Alle leerlingen gaan stage lopen bij een bedrijf of instelling.

Betekenisvol beoordelen

De advisor (mentor/loopbaancoach van de leerling) spreekt in een coachgesprek met de leerling af aan welke competenties hij of zij gaat werken. Er wordt beoordeeld op grond van persoonlijke resultaten. Behaalde resultaten worden in een portfolio bewaard.

Vaste advisory

Tot de uitstroomfase blijven leerlingen in dezelfde advisory (mentorgroep) en houden zoveel mogelijk dezelfde advisor. Een advisory is de thuisbasis van de leerling. Een kleine veilige groep waar de leerlingen drie jaar lang met elkaar en zoveel mogelijk bij dezelfde advisor werken aan hun persoonlijk leerplan.

Kleinschalige schoolorganisatie

De school heeft ongeveer 300 leerlingen. Een advisory is niet groter dan veertien leerlingen. Hiermee creëren we een optimale leeromgeving voor persoonlijk onderwijs waarbij de individuele begeleiding van de leerling centraal staat.

Schoolcultuur

We beginnen en eindigen elke dag met een gezamenlijk moment als team en in de advisory. Eén keer per maand is er een Pick Me Up, waarin aandacht is voor bepaalde thema’s of bijzondere prestaties.

Betrokkenheid van ouder(s)/verzorger(s)

De leerling, ouder(s)/verzorger(s) en advisor spreken samen af aan welke competenties en leerdoelen de leerling gaat werken. Ouder(s)/verzorger(s) wonen presentaties van de leerling bij en de leerling laat zien waar hij of zij aan gewerkt heeft.

Loopbaanondersteuning

Leerlingen ontdekken via stages waar ze goed in zijn en wat bij hen past. We begeleiden hen naar werk of een vervolgopleiding. Na het schoolverlaten volgen we hoe het met ze gaat en helpen we ze als er vragen of problemen zijn op de werkplek of opleiding.

Toelatingscriteria

Voor toelating tot het praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van de plaatsingscommissie (PAC) van Qinas noodzakelijk.

Afbeelding 2 Gooise Praktijkschool
De Gooise Praktijkschool is onderdeel van de Gooise Scholen Federatie.