Casparus College

Casparus College

Waar leren je werk wordt!

Het Casparus College is een kleine, overzichtelijke VMBO-school in Weesp. Bij ons staat persoonlijke aandacht voorop. Wij bieden onze leerlingen begeleiding bij het leren leren, het leren kiezen en het leren leven. Heb je naast onze gebruikelijke begeleiding wat extra aandacht nodig, dan krijg je passende ondersteuning.

Casparus College

Informatiebijeenkomst

Ouders / verzorgers
30 jan

2025

19:00 20:00

Casparus College

Informatiebijeenkomst

Ouders / verzorgers
Voorlichtingsavond (ouders) groep 8 leerlingen

Casparus College

Open dag

Ouders / verzorgers & leerlingen
07 feb

2025

15:00 19:00

Casparus College

Open dag

Ouders / verzorgers & leerlingen
Open dag, u en uw zoon/dochter is van harte welkom!
“Wil je een praktische opleiding waar je veel kanten mee op kunt? Kom dan naar het Casparus College. Wij bieden de volgende richtingen aan op basis, kader en gl niveau:
Dienstverlening en Produceren (D&P)
Zorg & Welzijn
Techniek (PIE: Produceren, Installeren, Energie)

Je bent bij ons vooral actief en je leert al doende in een fijne leeromgeving!”

Ons motto: Waar leren je werk wordt!

Leerlingen en medewerkers werken er iedere dag aan om dit motto waar te maken. Om samen te kunnen leren en leven in de school, en om je verder te kunnen ontwikkelen staan er 3 kernwaarden centraal:

Rust, regelmaat en resultaat. Deze kernwaarden komen tot uiting in de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt en waar we elkaar op kunnen (aan)spreken. De twee belangrijkste hierbij zijn dat we ons aan afspraken houden en dat we op een vriendelijke manier met elkaar omgaan.

Leren op het Casparus betekent leren in een veilige, kleinschalige en gezellige omgeving. De betrokken docenten werken op basis van vertrouwen en optimisme, en vanuit een nauw contact met de ouders en leerlingen.

De leerling leert om te kiezen en ontdekt interesses, talenten en geschiktheid. Leerlingen leren om zelfstandig te leren en zelfstandig te werken vanuit een strak georganiseerd programma, onder deskundige begeleiding.

De leerling wordt zelf verantwoordelijk gemaakt om zo succesvol deel te kunnen nemen aan de samenleving. Er wordt samengewerkt met bedrijven om het leren zo betekenisvol mogelijk te maken. Na vier jaar Casparus beschikken leerlingen over de juiste startberoepshouding om hun vervolgopleiding op het MBO goed te starten.

Leerwegen

We bieden vier leerwegen(niveaus): basis- en kaderberoepsgericht, gemengde leerweg en de GSF junior mavo.

Gemengde leerweg

Dit is een opleiding op mavo niveau waarin we theorie en praktijk combineren. Mavo en gemengde leerweg geven toegang tot hetzelfde niveau op het mbo. Leerlingen van de gemengde leerweg hebben echter een voorsprong in de praktische vaardigheden die nodig zijn op het mbo.

Basisleerlingen worden in de onder- en bovenbouw voorbereid op het uitvoerende praktische werk.

Kaderleerlingen krijgen daarnaast theoretische verdieping.

GSF junior mavo leerlingen hebben twee keuzes. Ze kunnen na het tweede jaar naar het Vechtstede College om daar hun mavo opleiding te vervolgen of ze kunnen bij ons verder in de gemengde leerweg.

Bovenbouw

In de bovenbouw krijgen de leerlingen les in één van de drie profielen:

Dienstverlening en Producten (D&P): Wanneer leerlingen enthousiast worden van ondernemerschap, ICT, verkoop, styling, media vormgeving, beheer en logistiek, dan zijn zij bij D&P op de goede plek.

Zorg & Welzijn: Een toekomst in de verpleging, ouderenzorg, kinderopvang, horeca, onderwijs, uiterlijke verzorging of sport? Onze leerlingen maken kennis met alle onderdelen, maar uiteraard staan ook de beroepscompetenties centraal. Belangrijke zijn: gastheerschap, dienstverlenend, zorgzaam, maatschappelijk gericht en creativiteit.

Techniek (PIE: Produceren, Installeren, Energie): Wanneer leerlingen handig zijn in het maken van mooie spullen is PIE de juiste richting. Zij leren op deze afdeling naast diverse technische vaardigheden ook handigheidjes die ze nodig hebben om zich later in het leven zelfstandig te kunnen redden. Belangrijke competenties zijn: stapsgewijs kunnen werken, samenwerken én zelfstandig werken, onderzoeken, organiseren en met machines kunnen werken.

Activiteiten

Sport en bewegen vinden we op het Casparus erg belangrijk. Naast de reguliere lessen hebben wij ook een breed aanbod aan activiteiten, ook buiten de school. Zo krijgen alle leerlingen in de onderbouw lessen in Martial Art. We zijn er dan ook trots op dat we een eigen gymzaal hebben met een heuse klimwand. Daarnaast hebben we KIC lessen in de gymzaal en we doen wekelijks aan dans en muziek.

We zijn zowel met de fiets als met het OV goed bereikbaar!

Het Casparus College is onderdeel van de Gooise Scholen Federatie (GSF).
De GSF bestaat uit acht scholen voor voortgezet onderwijs en een internationale schakelklas in de Gooi en Vechtstreek.