Alberdingk Thijm College

Alberdingk Thijm College

Sfeervol en ICT-rijk

Ben je op zoek naar een school die bruist en waar de lesstof inhaakt op de actualiteit en van betekenis is? Samen zorgen we voor een school met sfeer, eigentijds onderwijs en een groot aanbod van activiteiten. Leerlingen voelen zich snel thuis op het ATC.

“Op het ATC geven we onderwijs dat ertoe doet. Dat doen we in onze lessen, maar ook buiten de muren van de school. Zo gaan we vaak op excursie en zijn er op vrijdagmiddag leuke activiteiten. Leerlingen denken mee bij ons mee in allerlei clubs. Want het ATC is een leuke school die door leerlingen, ouders en leraren wordt vormgegeven”

Leerlingen kunnen tijdens hun hele schoolloopbaan wisselen van niveau. Verder krijgen leerlingen de begeleiding die ze nodig hebben. Dat gebeurt door mentoren, vakdocenten en eventueel specialisten. En ook voor wie ambitieus is, heeft het ATC veel verdiepingsprogramma’s te bieden.

Iedereen een eigen MacBook

Op het ATC heeft elke leerling een eigen MacBook. Door het gebruik van digitaal en interactief lesmateriaal, is de lesstof actueel en betekenisvol. Dat motiveert, geeft meer mogelijkheden en een voorsprong op de vervolgopleiding. Naast de laptop gebruiken leerlingen voor de meeste vakken ook schoolboeken, werkboeken en soms schriften. Die mix aan media versterkt het aanbod en daarmee het plezier in leren.

Veel aandacht voor Engels

Communiceren in het Engels wordt steeds belangrijker. Bijvoorbeeld in je vervolgopleiding, maar ook in de geglobaliseerde samenleving. Op het ATC hebben we daarom de English Immersion Classes (EIC): vakken waarbij de voertaal Engels is. Door de ‘onderdompeling’ wordt communiceren in het Engels laagdrempelig en leuk.

Huiswerk maken in het StudieLAB

Om ervoor te zorgen dat school beter aansluit bij het bioritme van leerlingen, beginnen leerlingen in de brugklas regelmatig het tweede lesuur. De leerlingen zijn doorgaans om 14.30 uur uit en op de woensdagmiddag om 12.35 uur. Dit geeft hen de mogelijkheid om aansluitend aan hun lesdag hun huiswerk te maken op school in het StudieLAB. Met deze indeling van de schooldagen streven we naar een goede balans tussen school, privé, sport en thuis. Op vrijdagmiddag zijn er allerlei leuke activiteiten, zoals koken, skiën, snowboarden, toneel, golf en nog veel meer. En leerlingen doen en denken mee in allerlei clubs en commissies. Want het ATC is een leuke school die door leerlingen, ouders en leraren samen wordt vormgegeven.

Het ATC is onderdeel van Alberdingk Thijm Scholen waarbij 18 basisscholen en 8 scholen voor voortgezet onderwijs zijn aangesloten. Door onze krachtige samenwerking kunnen we onze leerlingen mooie extra voorzieningen aanbieden om zo het onderwijs boeiender te maken.